Persondatapolitikk for Norlønn A/S

1.1 Når du bruker Norlønn AS sin hjemmeside eller kontakter oss for øvrige henvendelser, behandler Norlønn AS som behandlingsansvarlige forskjellige personopplysninger om deg. Denne behandlingen skiller seg fra den behandlingen som Norlønn AS foretar som databehandler for en lang rekke bedrifter. 

1.2 I denne persondatapolitikken kan du lese mer om hvordan vi behandler opplysningene om deg som selvstendig behandlingsansvarlig. Denne persondatapolitikken gjelder innsamlingen vår og behandlingen av personooplysninger i forbindelse med bruken din av www.norlonn.no, når du kontakter oss for å motta kundestøtte, når du kontakter oss med øvrige henvendelser, samt når vi mottar opplysninger om deg fra en tredjepart. 

1.3 Hjemmesiden vår bruker i tilleg cookies og lignende teknologier for å samle inn og behandle opplysninger om våre besøkendes bruk av hjemmesiden og andre ytelser. Vil du vite mer om bruken vår av cookies og lignende teknologier, kan du lese mer om dette i cookiepolitikken vår. 

1.4 Du er altid velkommen til å kontakte oss på (salg@norlonn.no) dersom du har spørgsmål angående behandlingen vår av personopplysninger. Se også punkt 8 nedenfor, der vi beskriver rettighetene dine og har angitt ytterligere kontaktopplysninger. 

Behandlingen vår av personopplysningene som du oppgir ved bruk av kontaktskjemaer på hjemmesiden vår eller kommuniserer til oss på andre måter 

2.1 Når du kontakter oss via kontaktskjemaer på hjemmesiden vår eller i forbindelse med andre henvendelser, vil disse henvendelsene noen ganger inneholde personopplysninger, f.eks. kontaktinformasjoner, tilknytningen din til en bestemt bedrift eller andre opplysninger som du måtte gi oss. Vi behandler opplysningene for blant annet å kunne behandle og besvare henvendelsen din. 

2.2 Hjemmelen vår for å behandle opplysningene som beskrevet i punkt 2.1 er ivaretagelsen av vår berettigede interesse. Den berettigede interessen vår er behandlingen og besvarelsen av henvendelsen din. Stortinget har vedtatt en ny personopplysningslov ("den nye personopplysningsloven") som (i § 1) gjennomfører EUs personvernsforordning ("personvernsforordningen") i norsk rett. Den nye personopplysningsloven vil etter planen tre i kraft i løpet av sommeren 2018, og vil da erstatte dagens personopplysningslov ("personopplysningsloven"). Hjemmelen vår som nevnt over er stadfestet i personopplysningslovens (§ 8 f) og i den nye personopplysningsloven § 1, jf. personvernsforordningens artikkel 6, stk. 1, litra f. 

2.3 Dersom du bruker et av kontaktskjemaene våre, hvis du viser interesse for et av produktene våre i en henvendelse eller hvis du henvender deg på vegne av en bedrift, kan vi også registrere deg og de opplysningene du oppgir til oss i CRM-systemet vårt, som et potensielt lead eller representant for en bedrift, slik at vi kan kontakte deg med opplysninger om og tilbud på produktene våre. Du vil da bli registrert som kontaktperson for den bedriften du representerer. 

2.4 Hjemmelen vår for år behandle opplysninger som beskrevet i punkt 2.3 er ivaretagelsen av vår berettigede interesse. De berettigede interessene våre er (i) det potensielle salget av produktene våre, som vi kan oppnå ved å senere benytte opplysningene til å henvende oss til deg med informasjon om produktene våre, samt (ii) interessen vår i å kunne kontakte deg som kontaktperson for den bedriften du representerer. Hjemmelen vår er stadfestet i personopplysningsloven (§ 8 f) og i den nye personopplysningsloven § 1, jf. personvernforordningens artikkel 6, st. 1, litra f. 

2.5 Vi kan også benytte henvendelsen din, og dermed personopplysningene den inneholder, som ledd i optimeringen av våre nåværende tjenester eller utviklingen av nye tjenester, f.eks. ved å utarbeide statistikk over henvendelserne vi har mottat eller foreta anonymisering av mottatte henvendelser for å kunne benytte dem senere. 

2.6 Hjemmelen vår for å behandle opplysninger som beskrevet i punkt 2.5. er ivaretagelsen av våre berettigede interesser. Den berettigede interessen vår er den potensielle optimeringen av våre nåværende tjenester eller utviklingen av nye tjenester som behandlingen prøver å oppnå. Hjemmelen var stadfestet i personopplysningslovens § 8 f) og i den nye personopplysningsloven § 1, jf. personvernforordningens artikkel 6, stk. 1, litra f. 

2.7 Som utgangspunkt behandler vi personopplysningene så lenge vi har et behov for å kunne kontakte deg. 

Behandlingen vår av personopplysninger som du oppgir i forbindelse med kundestøtt

3.1 Når du kontakter oss for å motta kundestøtte til bruken av produktene våre, vil henvendelsen din noen ganger inneholde personopplysninger, f.eks. kontaktopplysninger, tilknytningen din til en bestemt bedrift eller andre opplysninger som du måtte gi oss. Vi behandler disse opplysningene for å kunne yte den kundestøtten du ber om. 

3.2 Hjemmelen vår for å behandle opplysningene som beskrevet i punkt 3.1. er ivaretagelsen av de berettigede interessene våre. De berettigede interessene våre er behandlingen og besvarelsen av henvendelsen din, og dermed yte den kundestøtten som vi har avtalt med den bedriften du representerer. Hjemmelen vår er stadfestet i personopplysningslovens § 8 f) og i den nye personopplysningsloven § 1, jf. personvernforordningens artikkel 6, stk. 1, litra f. 

3.3 I noen tilfeller kan vi også registrere deg, og eventuelt noen av de opplysningene du gir oss, i CRM-systemet vårt, som et potensielt lead eller representant for en bedrift, slik at vi kan kontakte deg med opplysninger om og tilbud på produktene våre. Du vil da bli registrert som kontaktperson for den bedriften du representerer. 

3.4 Hjemmelen vår for å behandle opplysninger som beskrevt i punkt 3.3. er ivaretagelsen av de berettigede interessene våre. De berettigede interessene våre er (i) det potensielle salget av produktene våre, samt (ii) interessen vår i å kunne kontakte deg som kontaktperson for den bedriften du representerer. Hjemmelen vår er stadfestet i personopplysningslovens § 8 f) og i den nye personopplysningsloven § 1, jf. personvernsforordningens artikkel 6, stk. 1, litra f. 

3.5 Vi kan også benytte henvendelsen din, og dermed personopplysningene den inneholder, som et ledd i optimeringen av våre nåværende tjenester eller til utviklingen av nye tjenester, f.eks. ved å utarbeide statistikk over henvendelsen vi har mottatt eller foreta anonymisering av mottatte henvendelser for å kunne benytte dem senere. 

3.6 Hjemmelen vår for å behandle opplysninger som beskrevet i punkt 3.5. er ivaretagelsen av vår berettigede interesse. Den berettigede interessen vår er den potensielle optimeringen av våre nåværende tjenester eller utviklingen av nye tjenester som behandlingen forsøker å oppnå. Hjemmelen vår er stadfestet i personopplysningslovens § 8 f) og i den nye personopplysningsloven § 1, jf. personvernforordningens artikkel 6, stk. 1, litra f. 

3.7 Som utgangspunkt behandler vi personopplysningene så lenge vi har et behov for å kunne kontakte deg. 

Behandlingen vår av personopplysninger når du eller andre meler deg på et kurs 

4.1 Når du eller andre melder deg på et kurs, behandler vi kontaktopplysningene dine, f.eks navnet ditt, e-postadressen din, tilknytningen din til en bedrift og andre opplysninger som vi konkret mottar. Dette kan for eksempel være opplysninger om spesifikke matpreferanser, dersom vi står for bevertningen i forbindelse med kurset. Vi gjør dette for å kunne levere det kurset du har meldt deg på. 

4.2 Hjemmelen vår for å behandle opplysninger er ivaretagelsen den berettigede interessen vår. Den berettigede interessen vår er at behandlingene av personopplysningene er nødvendige for at vi skal kunne levere kurset som avtalt med den bedriften du deltar på vegne av. Hjemmelen vår er stadfestet i personopplysningslovens § 8 f) og i den nye personopplysningsloven § 1, jf. personvernforordningens artikkel 6, stk. 1, litra f. 

4.3 Dersom påmeldingen din er på vegne av deg selv, og dermed ikke på vegne av en bedrift, er hjemmelen vår i stedet at behandlingen er nødvendig av hensyn til oppfyllelse av den avtalen vi inngår med deg om leveringen av et kurs. Hjemmelen vår er stadfestet i personopplysningslovens § 8 a) og i den nye personopplysningsloven § 1, jf. peronvernforordningens artikkel 6, stk. 1, litra b.

4.4 Som utgangspunkt behandler vi personopplysningene så lenge vi har et behov for å kunne kontakte deg. 

Behandlingen vår av personopplysninger når du melder deg på et nyhetsbrev 

5.1 Når du melder deg på nyhetsbrevet vårt registrerer vi e-postadressen din og eventuelt andre kontaktopplysninger, som kan utgjøre personopplysninger, for å kunne sende nyhetsbrevene og tilbudene våre til deg. 

5.2 I noen tilfeller registrerer vi også andre opplysninger som du konkret gir oss. 

5.3 Vi bruker disse ytterligere opplysningene til å kunne individualisere tilbudene og nyhetene vi sender deg. 

5.4 Hjemmelen vår for den ovennevnte behandlingen er det samtykket du gir når du melder deg på nyhetsbrevet vårt. Hjemmelen vår stadfestet i personopplysningslovens § 8, og i den nye personopplysningsloven § 1, jf. personvernforordningens artikkel 6, stk. 1, litra a. 

5.5 Du kan alltid trekke tilbake samtykket ditt. Dette kan f.eks skje ved at du henvender deg til oss via kontaktopplysningene oppgitt i punkt 8.4. nedenfor. 

5.6 Som utgangspunkt behandler vi personopplysningene inntil du trekker tilbake samtykket ditt til å motta nyhetsbrevene våre. 

Personopplysninger som blir overlatt og gitt videre 

6.1 Vi gir som utgangspunkt ikke personopplysninger som er omfattet av denne persondatapolitikken videre til en tredjepart uten samtykket ditt, med mindre vi er forpliktet til det i henhold til loven eller hvis det skjer for å forfølge formålene beskrevet over. Eksempelvis kan vi gi navnet ditt videre til en tredjepart, dersom denne tredjeparts lokaler skal benyttes til å holde et kurs som du skal delta på. Hjemmelen vår for å gi sånne typer opplysninger videre er da den samme som beskrevt over i forhold til vår egen behandling. 

6.2 I en rekke tilfeller overlater vi behandlingen av personopplysningene dine til databehandlerne våre. Dette er for eksempel tilfellet når vi lar dataene våre bli oppbevart hos en ekstern leverandør og når vi lar en annen bedrift ivareta driften av hjemmesiden vår. 

Dine rettigheter 

7.1 Du kan alltid be om å få innsyn i de personopplysningene vi behandler som vedrører deg. 

7.2 Du kan på samme måte innvende mot behandlingen vår av personopplysningene dine, herunder eksempelvis be oss om å rette, begrense, overføre eller stoppe behandlingen. 

7.3 For alle slike anmodninger kan du sende en henvendelse til kontaktopplysningene oppgitt i punkt 7.4. 

7.4 Dersom du har spørsmål eller kommentarer til behandlingen av personopplysningene dine, er du alltid velkommen til å kontakte oss via: 

Norlønn AS 
Dronning Maudsgt. 10 
P.b. 1369 Vika, 0114 Oslo 
Org.nr. 998 601 630 
E-post: salg@norlonn.no 

7.5 Du kan også kontakte vår Compliance Manager, Steen Bjerge, på sb@danlon.dk. 

7.6 Dersom du vil sende inn en klage på behandlingen vår av personopplysningene dine, kan du gjøre dette til: 

Datatilsynet 
Postboks 8177 Dep. 
0034 Oslo 
Org.nr: 974 761 467 
E-post: postkasse@datatilsynet.no 
Tlf.: + 45 22 39 69 00 

Se også: https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/