Er Norlønn noe for virksomheten din?

Er du kunde eller demobruker?

Som kunde får du tilgang til god og rask support på vårt forum, som er integrert i Norlønn. Ved å integrere supporten i systemet har vi sikret at vi kommuniserer med den rette bruker, og at kommunikasjonen - i motsetning til kommunikasjon på e-post - er kryptert.

Er du medarbeider i en bedrift som bruker Norlønn?

Vi mottar av og til spørsmål fra medarbeidere eller tidligere medarbeidere i bedrifter som bruker Norlønn. Da vi har taushetsplikt overfor våre kunder, og vi ikke har mulighet for å bekrefte identiteten av medarbeiderne hos våre kunder, må vi be deg kontakte bedriften din for å få svar på spørsmålet.

salg@norlonn.no

Dersom du ikke har fått svar på spørsmålene dine, er du velkommen til å kontakte vår salgsavdeling.

Vår adresse

Norlønn AS
Dronning Maudsgt. 10
P.b. 1369 Vika, 0114 Oslo

Organisasjonsnummer 998 601 630
Fax 2283 6060

Følg oss på:

Splash