Vår adresse

Norlønn AS
Dronning Maudsgt. 10
P.b. 1369 Vika, 0114 Oslo
Fax 2283 6060


Firmaopplysninger

Stiftelsesår 2012
Organisasjonsnummer 998 601 630


Bankopplysninger

Danske Bank A/S
Konto 8601 48 46710
SWIFT DABANO22
IBAN NO83 8601 4846 710